lenen kost geld

Geld Lenen

Direct geld lenen

500 euro minilening op minilening.nl

Minilening

Minilening.nl

Minilening.nl is één van de websites, waar het eenvoudig is om op korte termijn een klein geldbedrag als lening aan te vragen. Je kunt via de website van Minilening.nl online een aanvraag doen voor een lening met bedragen, die variëren tussen de 100 euro en 750 euro. Uiteraard worden er voorwaarden gesteld door Minilening.nl om een lening te kunnen krijgen, zoals een minimum inkomen en leeftijdsgrens. Ook zul je er rekening mee moeten houden dat er bewijsstukken verstrekt moeten worden, zodat Minilening.nl kan nagaan of de kredietwaardigheid voldoende is.

Wat doet Minilening.nl?

Minilening.nl kan gezien worden als een onafhankelijke bemiddelaar tussen consumenten en geldverstrekkers. Op de dienstverlening van Minilening.nl is de Wet Financieel Toezicht dan ook van toepassing. Minilening.nl stelt zichzelf ten doel om de consument behulpzaam te zijn een voordelige lening te verkrijgen tegen gunstige maandlasten. Hiervoor maakt Minilening.nl gebruik van een selectie van meerdere kredietverstrekkers alsook van verzekeringsmaatschappijen. Minilening.nl verricht online activiteiten door heel Nederland als financiële dienstverlener, waarbij de handelsnaam Minilening gevoerd wordt van Debet Services B.V. De online aanvraag staat centraal en er is een specialisatie aanwezig op het gebied van leningen en daaraan verwante financiële producten. Er zal bij het verstrekken van een lening aan het Bureau Krediet Registratie worden doorgegeven dat er lening is verstrekt. Bovendien controleert Minilening.nl bij elke aanvraag de geregistreerde gegevens bij het Bureau Krediet Registratie, zodat er op een verantwoorde wijze een besluit genomen kan worden over het al of niet verstrekken van een lening. De kredietwaardigheid wordt dus getoetst.


Voorwaarden voor een minilening

Minilening.nl stelt strikte voorwaarden aan aanvragers om voor een minilening in aanmerking te komen. Aanvragers van een minilening moeten bijvoorbeeld een leeftijd hebben tussen de 21 jaar en 65 jaar en over een inkomen uit arbeid beschikken. Ben je werkloos, student of heb je een uitkering op grond van de Wajong of de WWB, dan zijn er geen mogelijkheden voor het aanvragen van een minilening via Minilening.nl. Dat geldt ook voor werknemers, die op weekbasis hun salaris van het uitzendbureau krijgen en voor zelfstandigen. Ook personen met een inkomen uit arbeid, dat beneden de 1200 euro is gelegen, komen niet in aanmerking voor een minilening via Minilening.nl. Verder wordt de eis gesteld dat je over de Nederlandse nationaliteit beschikt. Aanvragers met een buitenlandse nationaliteit kunnen voor een minilening in aanmerking komen als duidelijk wordt dat de aanvrager officieel een ingezetene is van Nederland. Wordt aan alle voorwaarden voldaan, dan kan er online een aanvraag voor een minilening worden ingediend.


 

Online aanvraag minilening

Je kunt online een aanvraag voor een minilening indienen en aangeven of je bijvoorbeeld 100 euro, 200 euro tot maximaal 750 euro wilt lenen. Het aanvraagformulier is online beschikbaar en de aanvraag moet minileningcompleet worden ingevuld. Uiteraard moeten de persoonlijke gegevens, zoals naam, adres en rekeningnummer worden ingevuld. Verder wordt er ook gevraagd om het bedrag van het vaste netto maandinkomen te vermelden bij de inkomstenbron. Na de ontvangst van de aanvraag zal er via Minilening.nl een berichtgeving volgen via email. Er zal dan om bewijsstukken worden gevraagd. De bewijsstukken betreffen onder meer een kopie van een salarisstrook, maar ook een kopie van een bankafschrift en een kopie van een geldig identificatiemiddel. De gegevens zullen uiteraard gecontroleerd worden, waarna de aanvrager een online akkoord zal moeten doorgeven. Als dit proces is afgrond kan het bedrag van de minilening worden uitbetaald. Wilt u meer lenen dan mogelijk is bij Minilening.nl, dan hebt u de mogelijkheid om een online aanvraag voor een lening in te dienen bij Kredietconcurrent.nl. Hier kunt u een offerte aanvragen voor bedragen boven de 750 euro.shopify analytics tool