lenen kost geld

Geld Lenen

Direct geld lenen

Een minilening bij Cashbob

Geld Lenen Nu

Cashbob

Cashbob is één van de aanbieders van minileningen, waar het mogelijk is om bedragen te lenen tot een maximum van 750 euro. Er vindt geen toetsing bij het BKR in Tiel plaats en ook zijn er geen ingewikkelde contracten, die je hoeft te ondertekenen. Dus als je een voorschot nodig hebt op je salaris, omdat het geld alweer op is, kun je bij Cashbob terecht om een minikrediet aan te vragen. Net als alle andere aanbieders van minikredieten hanteert ook Cashbob een aantal voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor het lenen van één van de kleine geldbedragen.

Minilening bij CashBob

Een van de voorwaarden, die CashBob stelt om voor een minilening in aanmerking te kunnen komen is een leeftijdseis. CashBob stelt iedereen vanaf 21 jaar, die over voldoende kredietwaardigheid en die bovendien voldoet aan de voorwaarden van het krediet in de gelegenheid om een aanvraag in te dienen voor lening tot maximaal 750 euro. Het minimaal te lenen bedrag bij Cashbob is gesteld op 100 euro. De looptijd van de flitslening bij Cashbob bedraagt altijd 21 dagen. Bij andere aanbieders van minileningen kan er vaak gekozen worden tussen een looptijd van vijftien dagen of dertig dagen, maar dat is bij Cashbob dus niet het geval. Cashbob brengt behandelingskosten in rekening, die oplopen naarmate het te lenen bedrag ook hoger wordt. Waar bij Cashbob rekening mee moet worden gehouden is dat de behandelingskosten al bij het verstrekken van de minilening op het uit te betalen bedrag in minder wordt gebracht. Als je dus 100 euro leent, krijg je de 100 euro minus de behandelingskosten op je rekening gestort.


Aanvragen minilening bij Cashbob

Bij Cashbob is het alleen mogelijk om online een aanvraag te verzenden voor een minilening. Na ontvangst van de aanvraag zal Cashbob de gegevens aan een snelle controle onderwerpen en zal er een sms verzonden worden, waarin gevraagd wordt om bepaalde documenten te overleggen. Cashbob wenst namelijk graag een kopie van een recente salarisstrook, maar ook een kopie van een bankafschrift en van een geldig identiteitsbewijs te ontvangen. Deze documenten worden vervolgens ook weer gecontroleerd, waarna er bij goedkeuring een sms en een email verzonden zal worden, waarin verzocht wordt aan de aanvrager om akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Cashbob, die overigens op de website van Cashbob te vinden zijn. Zodra de kredietaanbieder de akkoordverklaring heeft ontvangen, zal het geld van de aangevraagde lening verminderd met de behandelingskosten worden overgemaakt naar het bankrekeningnummer, dat bij de aanvraag is vermeld.

500 euro bij cashbob

Tweede aanvraag minilening bij Cashbob

Een tweede aanvraag of vervolgaanvraag voor een minilening bij Cashbob zal nog sneller kunnen worden afgehandeld. Ook dan zal het aanvraagformulier online moeten worden verzonden, maar verloopt het proces sneller omdat er geen documenten meer hoeven te worden overgelegd. Nadat de aanvraag dus gecontroleerd is, zal er direct een sms worden verzonden met daarin het verzoek om akkoord te gaan met de voorwaarden en kan het geld daarna direct worden uitbetaald.


Minilening via Cashbob in de toekomst

De Nederlandse regering is van plan om in de zomer van 2011 een nieuwe wet aan te nemen waardoor bij een minilening ook een BKR toetsing verplicht is. Dit om eventuele problemen bij mensen te voorkomen. Cashbob helpt de mensen al door maximaal 1 lening tegelijk af te geven per persoon. Op deze manier kan iemand nooit meer lenen dan hij of zij verdiend. Wanneer de wet wordt aangenomen kan niemand meer met BKR toetsing lenen. Tot die tijd maakt cashbob dit wel nog mogelijk. Heb jij na de eventuele aannamen van de nieuwe wet nog geld nodig? En heb je een BKR toetsing? Dan is het helaas alleen nog maar mogelijk om een paar honderd euro tijdelijk van vrienden of familie te lenen.create counter