lenen kost geld

Geld Lenen

Direct geld lenen

Klein bedrag lenen, een minilening

500 euro minilening

Klein bedrag lenen, snel en simpel

Je kunt net als iedereen in een situatie terecht komen, waarbij je snel een klein bedrag aan geld nodig hebt, dat niet direct voorhanden is. Als je bij een klein bedrag lenen denkt aan honderd euro of vijfhonderd euro, dan zijn er mogelijkheden om dit kleine geldbedrag snel en simpel te lenen. Het is natuurlijk altijd aan te raden om even te kijken of het mogelijk is om op je eigen bankrekening rood te staan, want dan kun je een klein bedrag lenen van je eigen bankrekening. Is deze optie niet voorhanden, dan kun je online een aanvraag doen voor een minilening.


Klein bedrag lenen in de vorm van een minilening

Een minilening, minikrediet of een voorschotje zijn termen die gebruikt worden voor de mogelijkheid om online een klein bedrag te lenen. Een klein bedrag lenen kan bij meerdere kredietverstrekkers, die overigens wel verschillende voorwaarden kunnen hanteren bij het verstrekken van een klein bedrag in vorm van een minilening. Zo kunnen er verschillende eisen worden gesteld aan het overleggen van een bewijs van inkomsten, maar ook dat er bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift moet worden getoond. In elk geval moet je bij een klein bedrag lenen altijd een kopie van je legitimatiebewijs meezenden.

Eerste keer klein bedrag lenen

Als het de eerste keer is dat je online een klein bedrag wilt lenen, dan moet je er wel op bedacht zijn, dat de kredietverstrekkers in dat geval vaak echt alleen de kleine bedragen uitlenen, waarbij je kunt denken aan honderd euro of tweehonderd euro. Bij eventuele volgende aanvragen is het dan mogelijk om steeds een hoger bedrag te lenen tot het maximum van 750 euro. Heb je een minilening nodig, dat boven de tweehonderd euro uitkomt, dan kun je natuurlijk proberen om tegelijk bij twee kredietverstrekkers het maximaal mogelijke kleine bedrag voor de eerste keer te lenen.

Klein bedrag aan lening aanvragen

De kredietverstrekkers bieden over het algemeen de mogelijkheid om online of per sms een aanvraag voor een kleine lening in te dienen. Als het de eerste keer is dat je een aanvraag doet, zul je rekening moeten houden met een langere behandelingstijd in vergelijking met een vervolgaanvraag voor een kleine lening. Op de websites van de betreffende kredietverstrekkers staat stap voor stap uitgelegd, wat je moet doen om een minilening aan te vragen. Het proces van een klein bedrag lenen wijst zich dus geheel vanzelf.


Behandelingskosten en terugbetalen lening

kleine lening

Er wordt geen rente in rekening gebracht over het kleine bedrag dat je leent, maar dat betekent niet, dat je helemaal geen kosten hoeft te betalen. Bij een minilening, minikrediet of voorschotje worden er zogenoemde behandelingskosten in rekening gebracht. Hoe meer je leent, des te hoger de behandelingskosten zullen zijn. De termijn van terugbetalen varieert en kan gesteld worden op 15 dagen, 21 dagen of 30 dagen en is afhankelijk van de kredietverstrekker en de hoogte van het kleine bedrag, dat geleend wordt. Ook een klein bedrag lenen kost geld en daar kun je op besparen door de kortste periode van terugbetaling aan te houden.create counter